KONTAKT OS

Telefonisk kontakt: +45 43 44 68 00
Mandag-torsdag kl. 08.00-16.00, fredag kl. 08.00-15.00

Fremsendelse af elektroniske fakturaer: Fakturaer udstedt til P-Plan A/S fremsendes som e-mail i PDF-format til faktura@cgjensen.dk.
Hver PDF-fil må kun indeholde én faktura inklusive eventuelle bilag.

P-Plan A/S
Fabriksparken 37
2600 Glostrup

Der kan fremsendes flere PDF-filer i samme e-mail. Det er et krav, at relevant projekt nummer og navn eller initialer på ordregivende person fremgår af fakturaen. Vores projekt numre starter med enten 600 eller 501.

Det er ordregiveren hos P-Plan, der har ansvaret for at oplyse korrekte faktureringsinformationer. Leverandøren har ansvar for, at de oplyste faktureringsinformationer fremgår korrekt og tydeligt på alle fakturaer. Såfremt der ikke fremgår et projekt nummer af fakturaen, risikerer fakturaen at blive afvist af P-Plan.

Ved spørgsmål kan bogholderiet kontaktes på vores hovednummer: +45 43 44 68 00