P-HUS PÅ HORSENS HAVN

På Horsens Havn har P-Plan opført et parkeringshus i totalentreprise for CASA Group.

P-huset har plads til 208 biler. Det rummer desuden en vaskehal, et bilplejecenter samt kontor og 42 depotrum.

Det nye parkeringshus skal opfylde behovet for parkeringspladser på Havnetrekanten. Dels for beboerne i det nye byggeri Pakhusene, dels for Industrimuseets gæster.

Vores søsterselskab CG Jensen har udført jord-, kloak- og in situ betonarbejder – herunder støbning af bundpladen i parkeringshuset – i egenproduktion.

Parkeringshusets base er opført af skalmurede betonelementer. Herpå har vi monteret et parkeringssystem bestående af søjler/bjælker i stål og med dæk i præfabrikerede betonelementer. Facaderne er dækket af stålgitre, der fungerer som klatrebund for beplantning, som kommer til at udsmykke facaden og variere efter årstiden.

Entreprisen har omfattet alle nødvendige ydelser fra overtagelse af grunden til aflevering af et færdigt, funktionsdygtigt og myndighedsgodkendt byggeri. Herunder projektering, projekteringsledelse, indhentning af relevante myndighedsgodkendelser og ibrugtagningstilladelser.

Vores søsterselskab CG Jensen har ligeledes stået for samtlige bygge- og anlægsarbejder, etablering og drift af byggeplads samt fagtilsyn og byggeledelse

Hvis du vil vide mere

Sjælland:

Divisionschef Claus Baumann tlf. +45 21 70 49 00

Fyn og Jylland:

Divisionschef Jens Bastrup tlf. +45 28 95 52 00